PhDr. Marie Vlčková

Koučka a terapeutka s dlouholetými a obsáhlými zkušenostmi lidské psychiky a potřeb, akreditovaný kouč (MŠMT), mimo jiné presidentka Bratrstva Zlaté pyramidy, z.s., s mnohaletou praxí ze sdělovacích prostředků (TV, časopisy – šéfredaktorka 8 let atp.) a z desítek let řízení vlastního reklamního a tiskového studia.

Pro pohodu a klid Vaší duše.

Porozumění a schopnost naslouchat a hovořit s lidmi je základem mého koučování a vztahu k lidem. Věřím, že hvězdy a mágové mi předurčili schopnost mimosmyslového vnímání i chuť pomáhat. Budu strážcem Vašich myšlenek, které zůstanou pouze u mne v souladu s Etickým kodexem kouče ČR.

Marie Vlčková

Co setkání s koučem a koučování nabízí?

Nebojte se přemýšlet, nebojte se sami sebe a svých problémů. Chcete si lépe porozumět, pochopit své pocity, emoce a vyjasnit cíle? K tomu všemu Vám má pomoci koučink ve svých postupných fázích. Otázkami se kouč především snaží o to, pomoci Vám s pojmenováním a plněním Vašich cílů, přání a myšlenek, a k odkrytí Vašich možností, najít nové cesty a spolu s Vámi dobrat se potřebných změn ve Vašem životě a práci a stanovit je.

Má práce je založena na vzájemné důvěře mezi mnou a klientem – proto vycházím z osobního setkání a rozhovorů v prostředí ať již mé kanceláře v centru Prahy, nebo dle dohody. Věřím v sílu lidského slova a v jeho smysl – od malička věřím v zázračnou moc Vesmíru nad lidskými osudy, moc přírody, hvězdné oblohy, které dokáží ničit i pomáhat – a jsou to v podstatě vztahy mezi lidmi, které dávají našemu životu smysl.

Vaše problémy v mé péči.

Až si budeš jistý sám sebou, dozvíš se, jak žít.

Johann Wolfgang von Goethe

Neobávej se jít pomalu! Obávej se toho, že zůstaneš stát!

čínské přísloví

Starosti? Nenech je zahnízdit!
Že přes tvou hlavu přelétnou ptáci starosti a zármutku, tomu nezabráníš. Ale aby vystavěli ve tvých vlasech hnízdo, tomu zabránit můžeš.

Martin Luther

Nebe je v tobě.
Veselost nebo radost jsou jako nebe, pod kterým se všechno daří.

Jean Paul

S čím se setkáte?

Jako dlouholetá spolupracovnice astrologa a léčitele Emila Václava Havelky jsem připravena pomoci Vám – od mládí se věnuji rozpoznávání citů a emocí, ideí, schopností, zájmů a předpokladů lidí a pracuji s nimi.

Sami na své bolesti nedosáhneme, jejich podstatu neprohlédneme – už věky se potvrzuje moudrost přírodních národů, že člověk sám je sobě špatným rádcem.

Chci Vám proto pomoci lépe pochopit Vaše pocity a vyjasnit cíle, srovnat hodnoty a získat potřebné sebevědomí do další pohodové cesty životem.

Posílím Vaše sebevědomí.

Zavolejte mi

Napište mi

copyright © 2021 Marie Vlčková